برنامه های اجرا شدهبرنامه های سال 1395

ارتفاعات قره بله – رشته کوه میشو – آذربایجان شرقی

گزارش برنامه جمعه ۱۷ اردیبهشت ۹۵ – ارتفاعات قره بله ( از مسیر هارونیه ) – شبستر

با توکل به خداوند متعال و مدد جویی از او این هفته برای ارتفاعات قره بله در شبستر برنامه ریزی شد. با توجه به اینکه هفته قبل از طرف گروه کوهنوردی شرکت به این مکان سفری داشتیم، مسیر را روی دستگاه GPS ذخیره داشتم و از بابت مسیریابی مشکلی به نظر نمی رسید. ساعت ۷:۳۰ تبریز را به مقصد هارونیه ترک کردیم. صبحانه طبق معمول در پارک صوفیان صرف شد و پس از توقفی حدود ۴۰ دقیقه ای، به سمت شبستر و هارونیه حرکت کردیم. جاده هارونیه از ۵ کیلومتری جاده صوفیان به شبستر و از سمت راست جدا شده و پس از طی حدود ۵ کیلومتر مسیر آسفالته که در این فصل زیبایی خاصی نیز داشت و در ساعت ۹:۱۵ به هارونیه رسیدیم. مسیر های تنگ و پرپیچ و خم داخل روستا ( بعضی قسمت ها عبور دو اتومبیل از کنار هم امکان پذیر نیست ) سپری کرده تا اینکه از روستا خارج شدیم و به فضای باز و سرسبزی رسیدیم. حدود ۳ کیلومتر جاده خاکی پیش روی ماست. با توجه به وجود جاده های مختلف که برای باغات منطقه وجود دارد ولی مسیر های دست چپ ما را به مبدا حرکت که دامنه رشته کوه میشو می باشد خواهد رساند. مسیری خاکی نیز از روستای سفید کمر  به میشو در مسیر ما دیده می شد. مسیر خاکی مناسبی پس از روستا تا پای کوه وجود دارد که امکان تردد سواری رو هم به راحتی امکان پذیر می کرد ولی در زمان بارش زیاد مناسب نخواهد بود. در ساعت ۹:۴۰ دقیقه کنار حوضچه کوچکی رسیدیم که آب چشمه ای را که در نزدیکی مکان توقف وجود داشت در خود جمع و به باغات اطراف منتقل می کرد. حرکت از این مکان شروع شد. با استفاده از دستگاه GPS مسیر تا آخرین تپه ای که در نزدیکی قله قره بله وجود داشت و این قله با ابهت تمام در جلوی چشمان ما بود طی شد. برخی از دوستان کمی قبل از تپه توقف کردند و گروهی ۶ نفره مسیر را ادامه دادیم. در نهایت پس از دوساعت و نیم کوه پیمایی سبک و نیمه سبک به مکان مورد نظر رسیدیم . شهرستان مرند و قلل مرتفع میشو سمت راست ما خودنمایی می کردند. پس از یک استراحت کوتاه مسیر برگشت پی گرفته شد. در کنار دوستانمان که در پایین تپه توقف کرده بودند، چای صرف شد و استراحت مجددی داشته و حدود ساعت ۱۵:۰۰ به محل استقرار اولیه باز گشته و پس از صرف نمودن نهار در ساعت ۱۷:۰۰ به سمت تبریز حرکت نمودیم. حسن ختام برنامه بستنی قیفی سنتی در پلیسراه تبریز ( بستنی اطمینان ) بود. در این برنامه ۱۲ نفر از اعضا، گروه را همراهی نمودند که از همه آنها تشکر نموده و خداوند را نیز شاکریم که بدون هیچ گونه حادثه ای و در رضایت کامل همنوردان  این برنامه اجرا گردید.

برنامه های سال 1395

ارتفاعات قره بله – رشته کوه میشو – آذربایجان شرقی

گزارش برنامه جمعه ۱۷ اردیبهشت ۹۵ – ارتفاعات قره بله ( از مسیر هارونیه ) – شبستر

با توکل به خداوند متعال و مدد جویی از او این هفته برای ارتفاعات قره بله در شبستر برنامه ریزی شد. با توجه به اینکه هفته قبل از طرف گروه کوهنوردی شرکت به این مکان سفری داشتیم، مسیر را روی دستگاه GPS ذخیره داشتم و از بابت مسیریابی مشکلی به نظر نمی رسید. ساعت ۷:۳۰ تبریز را به مقصد هارونیه ترک کردیم. صبحانه طبق معمول در پارک صوفیان صرف شد و پس از توقفی حدود ۴۰ دقیقه ای، به سمت شبستر و هارونیه حرکت کردیم. جاده هارونیه از ۵ کیلومتری جاده صوفیان به شبستر و از سمت راست جدا شده و پس از طی حدود ۵ کیلومتر مسیر آسفالته که در این فصل زیبایی خاصی نیز داشت و در ساعت ۹:۱۵ به هارونیه رسیدیم. مسیر های تنگ و پرپیچ و خم داخل روستا ( بعضی قسمت ها عبور دو اتومبیل از کنار هم امکان پذیر نیست ) سپری کرده تا اینکه از روستا خارج شدیم و به فضای باز و سرسبزی رسیدیم. حدود ۳ کیلومتر جاده خاکی پیش روی ماست. با توجه به وجود جاده های مختلف که برای باغات منطقه وجود دارد ولی مسیر های دست چپ ما را به مبدا حرکت که دامنه رشته کوه میشو می باشد خواهد رساند. مسیری خاکی نیز از روستای سفید کمر  به میشو در مسیر ما دیده می شد. مسیر خاکی مناسبی پس از روستا تا پای کوه وجود دارد که امکان تردد سواری رو هم به راحتی امکان پذیر می کرد ولی در زمان بارش زیاد مناسب نخواهد بود. در ساعت ۹:۴۰ دقیقه کنار حوضچه کوچکی رسیدیم که آب چشمه ای را که در نزدیکی مکان توقف وجود داشت در خود جمع و به باغات اطراف منتقل می کرد. حرکت از این مکان شروع شد. با استفاده از دستگاه GPS مسیر تا آخرین تپه ای که در نزدیکی قله قره بله وجود داشت و این قله با ابهت تمام در جلوی چشمان ما بود طی شد. برخی از دوستان کمی قبل از تپه توقف کردند و گروهی ۶ نفره مسیر را ادامه دادیم. در نهایت پس از دوساعت و نیم کوه پیمایی سبک و نیمه سبک به مکان مورد نظر رسیدیم . شهرستان مرند و قلل مرتفع میشو سمت راست ما خودنمایی می کردند. پس از یک استراحت کوتاه مسیر برگشت پی گرفته شد. در کنار دوستانمان که در پایین تپه توقف کرده بودند، چای صرف شد و استراحت مجددی داشته و حدود ساعت ۱۵:۰۰ به محل استقرار اولیه باز گشته و پس از صرف نمودن نهار در ساعت ۱۷:۰۰ به سمت تبریز حرکت نمودیم. حسن ختام برنامه بستنی قیفی سنتی در پلیسراه تبریز ( بستنی اطمینان ) بود. در این برنامه ۱۲ نفر از اعضا، گروه را همراهی نمودند که از همه آنها تشکر نموده و خداوند را نیز شاکریم که بدون هیچ گونه حادثه ای و در رضایت کامل همنوردان  این برنامه اجرا گردید.

دکمه بازگشت به بالا